Samenwerkingsverbanden en partners


Samenwerkingsverbanden en partners

Vespo werkt altijd samen met retailers en leveranciers in de keten en focust zo gezamenlijk op het behalen van een duurzaam resultaat. Gezien de rol van Vespo als groothandel is samenwerking met anderen in de keten noodzakelijk om ook maar iets te kunnen bereiken. Als textielexpert kan Vespo niet alleen adviseren in de technische specificaties van de vezels, maar ook wat er speelt op de markt op basis van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Daarnaast kijkt Vespo samen met haar klanten/partners waarin ze vooruitstrevende samenwerkingen kan aangaan.  

Vespo werkt altijd samen met retailers en leveranciers in de keten en focust zo gezamenlijk op het behalen van een duurzaam resultaat. Gezien de rol van Vespo als groothandel is samenwerking met anderen in de keten noodzakelijk om ook maar iets te kunnen bereiken. Als textielexpert kan Vespo niet alleen adviseren in de technische specificaties van de vezels, maar ook wat er speelt op de markt op basis van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Daarnaast kijkt Vespo samen met haar klanten/partners waarin ze vooruitstrevende samenwerkingen kan aangaan.  

Remokey 

De samenwerking met Remokey is hier een goed voorbeeld van. Vespo werkt samen met een derde partij, waarmee ze ook haar klanten helpt om de boodschap van de duurzame keuze duidelijk te communiceren aan de uiteindelijke consument.   

Verpakkingen 

Mede om die reden werkt Vespo samen met Moonen Packaging om stapsgewijs verpakkingen te verduurzamen waarbij Moonen advies geeft t.b.v. verpakkingen geleverd door onze productie partners. 

Amfori

Sinds jaren werkt Vespo samen met haar productiepartners en leveranciers om de arbeidsomstandigheden stap voor stap te verbeteren in de productielanden. Vespo werkt sinds 2011 officieel samen met partners door zich aan te sluiten bij het Amfori netwerk: 
– Amfori BSCI, het vroegere BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
– Amfori BEPI, het vroegere BEPI (Business Environmental Performance Initiative)

Amfori heeft als wereldwijde bedrijfsvereniging het doel om een open en duurzame handel te creëren voor meer dan 2000 retailers, importeurs, merken en verenigingen, afkomstig uit meer dan veertig landen. Hun missie bestaat uit drie delen: 
– de welvaart van de mens vergroten 
– op een verantwoorde manier gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen  
– wereldwijd open handeldrijven 
 
Als actief lid streeft Vespo ernaar om samen met Amfori een positieve verandering op grote schaal te creëren, te beïnvloeden en te stimuleren.
Doel van deelname is om door middel van continuous improvement principes leveranciers te helpen stap voor stap te verbeteren op het gebied van:
– sociale werkomstandigheden: BSCI, Business Social Compliance Initiative
– milieu impact : BEPI, Business Environmental Performance Initiative.

 Sociale werkomstandigheden: BSCI Business Social Compliance Initiative 
Als lid van Amfori BSCI moet Vespo voldoen aan de vooropgestelde gedragscode (Code of conduct). Deze gedragscode omvat 11 principes welke zijn gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen:  
– een maatschappelijk verantwoord beleid 
– vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk 
– non-discriminatie 
– het tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid 
– speciale bescherming van jonge werknemers 
– het uitbetalen van een minimumloon 
– voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer 
– milieubescherming  
– geen onzekere werkgelegenheid

Milieu impact: BEPI Business Environmental Performance Initiative  
Hiermee helpt Vespo de leverancier om de milieu-impact te verkleinen. De scope van milieu-impact omvat 11 prestatiegebieden, van energiegebruik tot het managen van chemisch afval.  Concreet wil dit zeggen dat Vespo actief fabrieken vraagt om hun status via self assessments om zo te weten wat de status is in fabrieken en landbouwbedrijven, een dialoog aangaat en workshops aanbiedt aan bedrijven en hun leveranciers. 

Better Cotton Initiative 


Naast de certificeringen Oeko-tex, en GRS die Vespo draagt, werkt ze ook samen met BCI. Het Better Cotton Initiative is een samenwerkingsverband tussen ontwikkelingsorganisaties (zoals Solidardad), milieuorganisaties (zoals het WWF) en het bedrijfsleven (zoals H&M, Adidas, Ikea en Vespo). BCI stelt eisen aan milieuvriendelijkere productie en waardig werk voor boeren en plantages. Het richt zich op het verduurzamen van de katoenteelt en het focust zich op het opleiden van boeren om bewustere keuzes te maken en duurzamer te telen.  

U, onze klant 

Als laatst nodigt Vespo klanten uit om samen, in de vorm van een partnership, de textielketen verder te verduurzamen met bijvoorbeeld lange termijn samenwerkingen. Want voor Vespo is niet alleen de aarde duurzaam, maar ook de relatie met ál onze partners zoals klanten en leveranciers.